top of page

F's Seminar 2024

 • Reona FUKUHARA  (M2)

 • Ayaka SAKAKIBARA (M2)

 • Kakeru KIKUCHI (M2)

 • WANG YUXUAN (M1)

 • Magda Yukari HAGIYA CORREDO (M1)

 • Daichi KONO (B4)

 • Haruna TSUTSUMI (B4)

 • Miyu NISHIMURA (B4)

 • Hitomi HANATSUKA (B3)

 • Miyu SUZUKI (B3)

 • Haruka YOKOI (B3)

 • Tokiwa TAKAHASHI (B3)

 • Sana YAMAMOTO (B3)

 • Observer Participation: UIPJ (B2/B1)

20231203_033619355_iOS.heic
bottom of page